VÄLKOMMEN TILL VÅR SIDA

Utlandsstudier

Går du i tankebanorna att studera utomlands? Nu erbjuder vi den fantastiska möjligheten till studier i ett annat nordiskt eller baltiskt land. Oavsett om du önskar studera en kortare kurs eller en hel termin så väntar möjligheten här på dig. Flera institutioner finns att välja på och i listan finner du många högkvalitativa skolor som har modern tids pedagogik och kvalitet som passar väl till samtliga högre utbildningar. Låter det intressant? Läs mer här nedan för mer ingående uppgifter om såväl grundtanken bakom konceptet som mer praktiska nödvändiga fakta.  För studenter som åker från Stockholm eller till Stockholm så finns ett nationellt kontor som kan kontaktas för vidare uppgifter. Gäller bytet andra länder eller städer utanför Stockholm så finns kontaktuppgifter till hemsidan direkt längst ner på denna sida känn dig fri för en kontakt.

Ekotek Nord

Studentinformation

Vi värdesätter olika studenters olika intressen och inriktningar. Vi erbjuder därför olika ämnesinriktningar såsom IT, Kommunikation, rörlogisik, VVS-miljö och Finans (bankers olika åtagande inom privatlån, blancolån och hur en låg ränta bör formuleras ut). Tanken med bytet är att ge möjlighet till studenter att få jämföra och uppleva en annan skolverksamhet än den dem är vana vid. Vi ser helst att studenter som är på sitt andra år till sitt fjärde år söker, beroende på vilken utbildningslängd, för att kunna maximera upplevelsen. En student inom finans behöver till exempel vara välbekant med bankens alla termer såsom låga räntor, samla lån, bindningstid, privatlån och blancolån, för att kunna uppleva internationella skillnader till maximum. Diverse renoveringslån förenat med olika hantverks relaterade uppdrag är väldigt vanligt.

Vem kan ansöka och hur går det till?

Utlandsstudierna kan handla om ett kort byte från en månad upp till ett längre byte varandes i tolv månader. Gällande det finansiella så är vissa länder garanterade en finansiell support medan andra behöver låna pengar till sina studier. Individer skrivna i till exempel ’Sverige, Grekland, Färöarna eller Norge beviljas ett finansiellt stöd som ser olika ut i respektive land. Stödet kan, beroende på land, innebära att du beviljas en andel bidrag och en annan andel där du får låna pengar, som ett så kallat privatlån/blancolån med en schysst, låg ränta. Det kan också innebär ett privatlån eller ett studielån endast men som har skräddarsydda villkor med en låg ränta som gäller endast för din typ av lån. Läs mer om oss för att veta hur just dina lånevillkor ser ut.


Vad är ett billigt lån i Sverige och vad är ett billigt lån i Norge? Och samma gäller för den som studerar kommunikation i Stockholm, studenten bör vara väl förberedd på att analysera skillnaderna i utbytes landet. Tanken är inte bara att kunna uppleva skillnader och likheter inom den specifika inriktningen utan också att kunna jämföra skolornas varierade pedagogik kunskaper och inlärningsverktyg. Staden behöver vara familjär med vad uttalanden som ’låna pengar, samla lån eller maximerad låg ränta’ innebär i sitt moderland för att kunna studera respektive skillnader i ett annat land. Fuktskyddade Hem företag verksamma inom dränering kommer hålla föredrag om sina verksamheter till elever runt om i Stockholm.

Nätverkskontakt och boendefrågor


Gillar du konceptet med utbyten mellan olika länder och vill möta nya människor? Nu finns möjligheten att söka till att vara kontaktperson. En kontaktperson förmedlar kontakt och ger råd till utbytesstudenter och lärare i sina hemländer och ser till att en dialog finns mellan koordinatorn och studenten eller läraren. Vi vill ha ett öppet nätverk och likaså en öppen dialog. Frågor som en kontaktperson kan komma att svara på kan gälla finansiella frågor eller frågor gällande boendet. Om en utbytesstudent har frågor om sitt kommande boende eller om diverse problem dyker upp under utbytes perioden, etc.


Om du som utbytesstudent dyker på problem relaterade till VVS och får stopp i avloppet eller behöver renovera badrummet inom någon form till exempel så ser till kontaktpersonen till att förmedla kontakten vidare till en rörmokare eller en hantverkare som kan renovera badrum. Rörmokaren ifråga upprätthåller ett kontrakt med oss och ingår därmed, mest troligt, i eventuella försäkringar som är tecknade på specifik utbytesstudent. Ett annat exempel utöver rörmokeri är om studenten upplever problem med ett gammalt badrum som mycket väl kan förekomma i vissa länder, då hjälper kontaktpersonen till. Kanske kan badrummet genomgå en lättare form av badrumsrenovering där man renoverar badrummet basalt eller så kanske kontaktpersonen hjälper till med ett lägenhetsbyte. Oavsett om frågan rör VVS, rörmokeri, badrumsrenoveringar eller andra renoveringsfrågor eller om en rörmokare behöver tillkallas, om badrummet behövs renoveras eller om annat är i behov av uppfräschning, så ser kontaktpersonen till att förmedla dig till rätt ställe. Vilken åtgärd som tas till är helt beroende på längden på utbytet och graden av problemet. Hantverkaren vi jobbar med går att kontakta via följande sida.

Din utbildning och ditt framtida yrke ur andra ögon

Att se ett yrke ur andra ögon under din utbildning är endast av nytta för dig som student. Ta vara på möjligheten att analysera och granska din framtida arbetsplats i ett annat land. Till exempel; en golvläggare i Sverige och en golvläggare i Spanien kommer, mest troligt, inte att använda sig av samma struktur och teknik. Att lägga golv i Sverige är anpassat just efter svenska trender och svensk byggnadsstandard. Golvläggning i Spanien blir därför, naturligt sätt, annorlunda i och med dess olika förutsättningar när det kommer till att lägga golv och ta hänsyn till respektive aspekt. Med sagt, oavsett om du arbetar som golvläggare eller inom annan yrkesgrupp, underskatta inte vikten av att syna yrket ur andra perspektiv för att kunna ta med dig nya erfarenheter och tips och trix i ditt kommande arbete. Inte minst inom golvläggning.

För mer information: Besök Nybergs Golv

Boendegaranti och nya, uppdaterade lokaler

Vi prioriterar och ser till att samtliga utbytesstudenter, oavsett destination, får en upplevelse kantad av moderna uppdaterade lösningar. I den mån det går önskar vi ge dig förslag på boenden som är uppdaterade och fungerande. Vi månar om att ge dig en hälsosam miljö med allt ifrån fungerande ventilation med självdrag till uppdaterade uppvärmningssystem. Planerar du att besöka en eventuell praktikplats så är dessa, likaså, uppdaterade och moderna i sin helhet. Exempelvis så har flera  utav våra samarbetspartners nyligen bytt till FTX-system och har därmed en helt ny ventilation med självdrag. Tandläkare Klinikens nya ventilation med självdrag ger en hälsosam arbetsmiljö för samtliga medarbetare och praktik studenter som kommer för att besöka tandläkarkliniken. Samma sak gäller för en naprapatklinik där naprapat studenter ges möjligheten att besöka en praktikplats med ett helt nytt FTX-system. Även naprapatkliniken har ett FTX-system med självdragsventilation. Denna typ av ventilation är klassat som en utav marknadens bästa och därmed var det valet en självklarhet. Ventilation handlar nämligen inte bara om ekonomi och klimatfrågor utan också om hälsa och inandningsluft.


Naprapatkliniken och tandläkarkliniken är bara några av få exempel på uppdaterade praktikplatser med ergonomiska helhetslösningar. Vi erbjuder också studentlokaler med moderna kontorslösningar och det bästa för att ge varje student en så värdefull utbytestid som möjligt. När det kommer till boendeplaceringar så har vi som önskemål att möta studentens specifika önskemål i den mån det går. Beroende på studentens ekonomiska förutsättningar och storlek preferenser så försöker vi att hitta ett boende som passar. Men som sagt ovan, så ser vi självklart till att lösa eventuella problem på vägen. Varje student tilldelas en kontaktperson och skulle olyckan vara framme så finns denna nära till hand. Kontaktpersonen i sin tur löper nära samarbete och dialog med koordinatorer och våra ansvariga och därmed kan alla studenter känna sig trygga med att få hjälp när denne behöver den.

Utlandsstudier och en breddad kunskapsbank

Vi månar om utlandsstudier för en mer kvalitativ utbildning på olika högskolor. Genom att ge studenter erfarenheter av flera olika skolor så ger man studenten en mer värdefull grund att stå på senare i arbetslivet. Vi erbjuder möjligheten för utbyte till samtliga högskolestudenter med möjligheten till utlandsstudier men ser gärna att just studenter studerandes till branscher inom behovs-spektrumet tar vara på denna möjlighet. 

 

Solceller idag är en bransch som växer och växer i och med samhällets klimatutveckling. Denna utveckling ställer krav på såväl arbetskraft som på tillgänglighet. För att kunna erbjuda en bred tillgänglighet som passar väl in i dagens klimatvänliga samhälle med, solcellspaket, laddboxar, laddstationer och dylikt, så efterfrågas självklart också studenter som är utbildade och kompetenta inom området. En solcells-tekniker eller elektriker till exempel löper stor chans att komma ut på arbetsmarknaden snabbt och effektiv då efterfrågan på solcellstekniker och moderna elektriker, med kompetens för installation av laddboxar och laddstolpar alternativt energisnål el, är oerhört stor idag. Återigen så prioriterar vi samtliga högskolestudenter som har behörighet till att söka men främst rekommenderar dom studenter inom en behovs marknad, såsom elektriker, solcellsinstallatörer, solcellstekniker eller montörer av laddboxar och tillhörande laddstationer och laddstolpar. Detta för att snabbt och effektivt ge studenter en stabil grund för att så snabbt som möjligt kunna ta sig ut i arbete efter avslutad utbildning. Elfirmor och solcells-firmor skriker nämligen efter personal! 

Att elfirmor skriker efter personal är nog ingen nyhet, däremot tror vi att det är viktigt, att som student, sätta sig in i debatten och ämnet redan under sina tidiga studier. Vad efterfrågas och vad krävs för att vara en kompetent arbetare inom t.e.x solcellsinstallationer eller på en elfirma? Vilka laddstolpar funkar vid hemmabruk och vilka laddstationer finns tillgängliga runt om i landet? Är det någon skillnad på diverse laddstolpar och laddboxar och isåfall vad är den specifika skillnaden? Genom att ta ett utbytesår så ges du som student möjligheten att ta in ny information från andra perspektiv vilket gynnar dig enormt mycket i och med den breddade kunskap du kommer att besitta vid utbildningens slut. Observera att elfirmor verksamma inom elbilar och solceller endast är ett av många exempel på yrken som löper stort behov av medarbetare.